“Het opstellen van een offerte is maatwerk, immers geen enkel gebouw is hetzelfde”

  Het verlengen van de levensduur van technische installaties in gebouwen levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

  Hoe u dat bereikt? Door optimaal en tijdig onderhoud te plegen en problemen op tijd op te lossen. Daar heeft u een beoordeling van de installaties voor nodig: de ‘conditiemeting’ en een meerjarenonderhoudsplan.
  GMC is u daar graag bij van dienst. Daar ligt ons vakmanschap.

  GMC voert een conditiemeting uit en inspecteert uw gebouw en de installaties kritisch en onafhankelijk. Hierbij hanteren we hoge standaarden voor veiligheid, eerlijkheid en aflevering van het werk. We zijn graag trots op wat we doen!

  Waar kan GMC u mee van dienst zijn?


  G.M.C. gebruikt O-Prognose en Prognotice voor het rapporteren van de conditiemetingen en meerjaren-onderhoudsplannen.

  logo plandatiesPowered-by-Prognotice--200px-transparant

  KLANTEN WAARVOOR WIJ WERKEN