Werkwijze

  GMC helpt u in vijf stappen naar optimaal onderhoud van uw installaties:
  1. Bespreking met u als opdrachtgever. Ik doe niet zomaar een conditiemeting, maar wil weten wat u er mee wilt (gaan doen). Gaat het om de verkoop van een gebouw (due diligence) of wilt u een conditiemeting en meerjarenplan gebruiken om het onderhoud aan te sturen? Die informatie is belangrijk voor het juiste advies en zorgt dat het meerjarenplan een stuk ‘gereedschap’ wordt bij het plegen van onderhoud.
  2. Grondige inspectie van de installaties en het gebouw, waarbij alle relevante onderdelen en gebreken gefotografeerd worden.
  3. De rapportage wordt gemaakt in O-Prognose en desgewenst in Prognotice, zodat de meeste opdrachtgevers het rapport makkelijk in hun eigen systeem kunnen inlezen.
  4. Het rapport is kort en leesbaar. De meest in het oog lopende en urgente zaken worden eruit gelicht. De rest is terug te vinden in de bevindingenrapportage en het meerjarenplan. In het eerste jaar is al het urgente onderhoud gepland en het onderhoud om gevolgschade te voorkomen. Alle overige zaken zijn verspreid over de daaropvolgende jaren, afhankelijk van de conditiescore.
  5. Het rapport van de conditiemeting en het meerjarenplan zijn een advies. U als klant bepaalt uiteindelijk wat u er mee doet. U zult niet altijd het budget hebben om alles uit te voeren, maar aan de hand van de conditiemeting kunt u wel zien wat prioriteit heeft.

  Goed huisvaderschap
  GMC gebruikt zijn kennis en vakmanschap om voor u tot een optimaal resultaat te komen: het realiseren van kostenbesparingen, bijvoorbeeld door de levensduur van uw installaties te verlengen of door klachten en (gevolg)schade te voorkomen. Dat betekent dat we scherp letten op de symptomen. Een lekkende kraan kan onbelangrijk lijken, maar grote gevolgen hebben met een behoorlijke kostenpost als resultaat. We vervangen geen goede installaties of onderdelen (ook al zijn ze volgens de begroting aan het einde van hun levensduur) en blijven af van installaties die goed werken (natuurlijk wordt wel het reguliere onderhoud uitgevoerd, maar niets waardoor de installatie ontregeld kan raken). Goed huisvaderschap noemen we dat. In alles wat we doen, streven we naar perfectie. En natuurlijk is GMC onafhankelijk: een conditiemeting en de rapportage voor een eigenaar, huurder of onderhoudsbedrijf hebben dezelfde uitkomst.
  GMC is gecertificeerd
  VCA
  NEN 2767
  RgdBOEI® 

   

  … en aangesloten bij vakverenigingen
  Sertum
  NVDO

  Algemene Voorwaarden [link naar document Algemene Voorwaarden]

  Meer informatie of meteen een offerte opvragen? Neem contact op!