Veiligheidsregio’s

    Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing,crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

    Voor de veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Groningen heeft G.M.C.  in samenwerking met Adviesbureau KWK en N.V.I. de inventarisatie, conditiemetingen uitgevoerd en de meerjarenplannen opgesteld voor de W,E, B en transportinstallaties.
    Vaak zijn de brandweer, politie, ambulancedienst op het zelfde terrein of in het zelfde gebouw gevestigd als de gemeentewerf. In dat geval zijn ook de gemeentewerven geïnventariseerd, geïnspecteerd en zijn er meerjarenplannen opgesteld.

    Voor de regio Gelderland zuid waren dat 35 locaties en voor de regio Groningen 35 locaties.

    enkele foto’s van de gebouwen.