Stichting ” De Trans” Rolde

  De Trans is een zorginstelling actief in de verstandelijk gehandicaptenzorg in Drenthe, Overijssel en Zuidoost-Groningen. Zij bieden verstandelijk gehandicapten zorg en ondersteuning in alle aspecten van hun leven. Naast mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen wij ook mensen met een vorm van autisme. De Trans is onderdeel van het zorgconcern Espria.

  Het hoofdkantoor is gevestigd in Rolde, midden in de provincie Drenthe.

  Voor deze stichting is er een inventarisatie van de gebouwen  en installaties uitgevoerd en aan de hand van de inventarisatie een conditiemeting uitgevoerd.
  Vervolgens is er van alle gebouwen een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld.
  De inventarisatie en conditiemeting is de onderlegger geweest voor het aanbestedingstraject van het onderhoud.
  De omvang van de gebouwen van stichting “De Trans” is ca 60 gebouwen, waaronder: woonhuizen, kinderboerderijen, zwembaden en sporthallen, kantoren en activiteitencentra.

  G.M.C. heeft voor de aanbesteding het bestek geschreven.