Diensten

  GMC is groot in het uitvoeren van conditiemetingen van installaties in gebouwen. Dit gebeurt volgens de NEN2767 of de RgdBOEI ®-methodiek en relevante wet- en regelgeving.

  Voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen – kortweg MJOP of MOP -is het uitvoeren van een conditiemeting noodzakelijk.

  Daarnaast kunt u GMC inschakelen voor:

  • NEN 2767 inspecties
  • RgdBOEI inspecties
  • Quickscan – controle van de installaties met een beknopte (foto)rapportage
  • Due diligence-onderzoeken – voordat een gebouw verkocht wordt, wordt de staat van de installaties in het gebouw beoordeeld en de risico’s ingeschat.
  • Audits of herinspecties op conditiemetingen van derden.
  • Audit & Control contracten.
  • Het beoordelen van offertes voor aanpassingen/herstel van installaties.
  • Opstellen onderhoudsplannen – dit is een uitwerking van het meerjarenplan, waarin beschreven staat wat er precies onder het onderhoud valt, welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en hoe vaak deze moeten worden gedaan.
  • Projectbegeleiding – begeleiding bij vervanging van installaties, planning van de werkzaamheden en toezicht houden hierop.

  Waarmee kan GMC u helpen? Neem contact op!