Gemeente Voorst

    Voor de gemeente Voorst zijn de gebouwen geïnspecteerd op bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische elementen.
    Voor deze gebouwen zijn aan de hand van de conditiemetingen meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.